VELKOMMEN| OM BARNEFONDET|gi et bidrag|KONTAKT
Vil du være med og hjelpe barn som virkelig trenger det?
 
Heldigvis jobber vi ikke alene
Alle barn trenger omsorg og støtte. Når de er svært syke trenger de det enda mer. Også for foreldrene innebærer det store påkjenninger, og tunge stunder, når barnet deres blir alvorlig sykt. Ronald McDonald Barnefond samler inn midler for å hjelpe kronisk syke barn, og deres familier. Vil du hjelpe oss med dette? Kronisk syke barn må ofte være lenge borte fra sine egne hjem, hvor alt er trygt og kjent. Ronald McDonald Barnefond har dermed et langsiktig mål om å bygge et Ronald McDonald Hus ved et sykehus her i Norge. For å kunne yte virkningsfull hjelp, samarbeider vi med miljøene som har førstehåndskjennskap til behovene som finnes. Flere bedrifter har støttet arbeidet til Ronald McDonald Barnefond ved å gi midler. Ikke minst har et stort antall privatpersoner gitt sine bidrag, for å hjelpe dem som trenger det aller mest – alvorlig syke barn.
www.rmdbarnefond.no