VELKOMMEN| OM BARNEFONDET|gi et bidrag|KONTAKT
Om Barnefondet
 
Langsiktig mål
Ronald McDonald Barnefond er en uavhengig stiftelse. Vi er basert på troen om at å gjøre noe godt for et barn, er å gjøre noe godt for hele familien, og samfunnet rundt.Når barn rammes av alvorlig sykdom, er det en enorm påkjenning for både dem og familiene deres. Vi støtter dermed tiltak for barn som er alvorlig og langvarig syke. Tiltakene kan være både velgjørende, og innen utdanning og forskning på alvorlige barnesykdommer. Kronisk syke barn må ofte være lenge borte fra sine egne hjem, hvor alt er trygt og kjent. Ronald McDonald Barnefond har dermed et langsiktig mål om å bygge et Ronald McDonald Hus ved et sykehus her i Norge.

Dette skal kunne være et trygt hjem hjemmefra for disse barna, og familiene deres. I Sverige har de allerede tre slike hus, mens det fjerde er under oppføring. På sikt ser vi frem til at vi skal få et slikt hus også her i Norge.

www.rmdbarnefond.no